Ý nghĩa của từ adder là gì:
adder nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ adder Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa adder mình

1

0   0

adder


Người cộng, máy cộng. | Rắn vipe.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của adder
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< add advance >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa