Ý nghĩa của từ Mn là gì:
Mn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Mn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mn mình

1

67   25

Mn


viết tắt của mọi người - chỉ chung tất cả các cá nhân, các nhân vật đang được nói đến
VD: tôi nói cho mọi người nghe, tôi chịu mọi người thế là đủ rồi
mọi người đều thích ăn khoai tây

ngoài ra cũng là một cách viết tắt của từ "muốn", có thể đi kèm dấu '

VD: e mn' đi chơi / e mn đi chơi = em muốn đi chơi
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

2   1

Mn


1. Là một nguyên tố hóa học có tên là Mangan được tìm thấy ở dạng tự do trong tự nhiên,
2. Viết của từ "mọi người". Ý chỉ một tập hợp nhiều người. Đây là cách viết tắt do các bạn trẻ nghĩ ra và sử dụng trên mạng xã hội nhằm để rút gọn thời gian gõ chữ.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

3

19   19

Mn


Kí hiệu hoá học của nguyên tố man gan
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Mn


Là từ viết tắt của một số cụm từ:
- Mọi người, hoặc có thể viết tắt như mng. (Mn đã chuẩn bị xong hết chưa? Sắp tới giờ rồi đó.)
- Manager: người quản lý (My mn is so busy)
- Many: nhiều (Mn ppl in the world: Many people in the world)
nghĩa là gì - Ngày 07 tháng 7 năm 2019

5

21   22

Mn


Kí hiệu hoá học của nguyên tố man gan.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

18   22

Mn


Mangan, là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Mn và số nguyên tử 25. Nó được tìm thấy ở dạng tự do trong tự nhiên (đôi khi kết hợp với s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

17   22

Mn


Kí hiệu hoá học của nguyên tố man gan.
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

17   23

Mn


Kí hiệu hoá học của nguyên tố man gan. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Mn". Những từ phát âm/đánh vần giống như "Mn": . M ma mà mả mã má mạ Mạ man m [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của Mn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< He Pt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa