Ý nghĩa của từ 381 co y là gì:
381 co y nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ 381 co y. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 381 co y mình

1

74 Thumbs up   25 Thumbs down

381 co y


"381 co y" là 1 cụm từ khóa trên mạng được mọi người tìm với ý nghĩa đầy đủ là "381 có ý nghĩa là gì"
Giải thích: 381 là 3 từ 8 chữ cái với 1 ý nghĩa: I love you (Tôi yêu bạn hoặc Anh/em yêu em/anh,..)
8 x 3 x 1 = 24 : 24 giờ tôi nghĩ về bạn
8 + 3 + 1 = 12 : 12 tháng tôi nhớ đến bạn
8 - 3 - 1 = 4 : 4 mùa bạn đều trong trí óc tôi
vananh - 00:00:00 UTC 19 tháng 8, 2013

2

57 Thumbs up   24 Thumbs down

381 co y


381 có ý nghĩa là 3 từ 8 chữ một ý nghĩa
I love you: anh yêu em
3x8x1 = 24 - 24 giờ anh nghĩ về em
3+8+1= 12 - 12 tháng anh chờ em
8-3-1= 4 - 4 mùa tôi nhớ bạn
(8+1):3=3 - 3 ngày, ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai anh cần em.
kieuoanh292 - 00:00:00 UTC 6 tháng 8, 2013

3

33 Thumbs up   11 Thumbs down

381 co y


381 là cách nói của các bạn trẻ khi các bạn muốn nói về tình cảm đậm sâu của mình với người mình yêu.

1. 381: 3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa: I LOVE YOU
2. 3 x 8 x 1 = 24: 24h anh nghĩ về em/ em nghĩ về anh
3. 8 + 3 + 1 = 12: 12 tháng anh nhớ em/ em nhớ anh
4. 8 - 3 - 1 = 4: 4 mùa anh nhớ em/ em nhớ anh
5. (8 + 1) : 3 = 3 ngày (ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai) anh yêu em/ em yêu anh
babbisun - 00:00:00 UTC 11 tháng 8, 2013

4

34 Thumbs up   16 Thumbs down

381 co y


có nghĩa là: 3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa: I LOVE YOU ♥

8x3x1 =24 : 24h tôi nghĩ về bạn ♥
8+3+1 =12 : 12 tháng tôi nhớ bạn ♥
8-3-1 =4 : 4 mùa tôi nhớ bạn ♥
(8+1):3 =3 : 3 ngày: ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai tôi yêu bạn ♥
thanhthanh - 00:00:00 UTC 6 tháng 8, 2013

5

28 Thumbs up   11 Thumbs down

381 co y


Số 381thường được giớii trẻ sử dụng nhiêù khi chat hay nhắn tin cho nhau. Đây là con số để thể hiện tình cảm với người khác giới thay cho câu "anh yêu em" hay "anh nhớ em".
1/ 381= I love you/ I miss you (anh yêu em/ anh nhớ em) 3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa
2/ 381 = 3 + 8 + 1 =12 (12 tháng anh chờ mong em)
3/ 381 = 8 - 3 -1 = 4 (4 mùa anh đều nhớ em)
4/381 = 3 x 8 x 1 = 24 (24 h anh luôn nghĩ về em)
ThuyNguyen - 00:00:00 UTC 7 tháng 8, 2013

6

22 Thumbs up   13 Thumbs down

381 co y


Đây là con số được các bạn trẻ sáng tạo ra thành con số tình yêu. Ý nghĩa của nó cũng rất bất ngờ và thú vị. 381 có nghĩa là 3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa : I LOVE YOU ♥
lucyta - 00:00:00 UTC 7 tháng 8, 2013

7

21 Thumbs up   16 Thumbs down

381 co y


381 được giới trẻ 9x dùng Để bày tỏ Tình cảm.có Thế giải thích bằng rất nhiều Cách khác nhau như
1: 3 từ 8 chữ 1 ý Nghĩa " i love you"
2: 3×8×1=24; 24h tôi Nghĩ về bạn
3: 3+8+1=12; 12 Tháng Tôi nhớ bạn
chipchi0412 - 00:00:00 UTC 5 tháng 8, 2013

8

14 Thumbs up   12 Thumbs down

381 co y


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 30 tháng 9, 2013   NSFW / 18+

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

381 co y


Câu "anh yêu em" hay "anh nhớ em".
1/ 381= I love you/ I miss you (anh yêu em/ anh nhớ em) 3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa
2/ 381 = 3 + 8 + 1 =12 (12 tháng anh chờ mong em)
3/ 381 = 8 - 3 -1 = 4 (4 mùa anh đều nhớ em)
4/381 = 3 x 8 x 1 = 24 (24 h anh luôn nghĩ về em)
Mèo ( Trúc ) - 00:00:00 UTC 27 tháng 1, 2018
<< would like tinh ban >>