Ý nghĩa của từ ý nghĩ là gì:
ý nghĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ý nghĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý nghĩ mình

1

0   0

ý nghĩ


Điều tự mình nghĩ ra. | : ''Tôi có '''ý nghĩ''' là ta không nên làm việc đó.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ý nghĩ


dt Điều tự mình nghĩ ra: Tôi có ý nghĩ là ta không nên làm việc đó.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ý nghĩ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ý ngh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ý nghĩ


dt Điều tự mình nghĩ ra: Tôi có ý nghĩ là ta không nên làm việc đó.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Ý nghĩ


điều nảy sinh do kết quả hoạt động của trí tuệ đoán được ý nghĩ của bạn mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ý nghĩ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ý muốn ý niệm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa