Ý nghĩa của từ ý muốn là gì:
ý muốn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ý muốn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý muốn mình

1

2   0

ý muốn


dt. Điều mong muốn: đạt kết quả như ý muốn của mình phù hợp với ý muốn mọi người.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2   0

ý muốn


điều mong muốn sẽ thực hiện được làm theo ý muốn của cha mẹ sinh con ngoài ý muốn
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   0

ý muốn


dt. Điều mong muốn: đạt kết quả như ý muốn của mình phù hợp với ý muốn mọi người.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ý muốn". Những từ phát âm/đán [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   1

ý muốn


Điều mong muốn. | : ''Đạt kết quả như '''ý muốn''' của mình.'' | : ''Phù hợp với '''ý muốn''' mọi người.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của ý muốn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< úp mở ý nghĩ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa