Ý nghĩa của từ ý niệm là gì:
ý niệm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ý niệm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ý niệm mình

1

13   9

ý niệm


dt. Sự hiểu biết, nhận thức bước đầu về sự vật, sự việc, quan hệ, quá trình nào đó: những ý niệm ban đầu về sự vật.. Các kết quả tìm kiếm liên q [..]
Nguồn: vdict.com

2

2   0

ý niệm


Ý nghĩa của một vấn đề mình ngộ ra . Ý nghĩ về suy nghĩ của mình
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 10 năm 2017

3

5   6

ý niệm


dt. Sự hiểu biết, nhận thức bước đầu về sự vật, sự việc, quan hệ, quá trình nào đó: những ý niệm ban đầu về sự vật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

7   8

Ý niệm


sự hiểu biết, nhận thức bước đầu về một sự vật, sự việc hay quan hệ, quá trình nào đó ý niệm về sự vật ý niệm về kh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

6   10

ý niệm


Sự hiểu biết, nhận thức bước đầu về sự vật, sự việc, quan hệ, quá trình nào đó. | : ''Những '''ý niệm''' ban đầu về sự vật.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của ý niệm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ý nghĩ ý vị >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa