Ý nghĩa của từ thân thiện là gì:
thân thiện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ thân thiện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thân thiện mình

1

48   13

thân thiện


tt. Có tình cảm tốt, đối xử tử tế và thân thiết với nhau: thái độ thân thiện quan hệ thân thiện giữa các nước trong khu vực.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

26   12

thân thiện


Hoà nhập với mọi người không rụt rè không xa lánh mọi người
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 6 năm 2015

3

16   8

thân thiện


Không rụt rè không xa lánh mọi người
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 7 năm 2016

4

12   6

thân thiện


hòa nhã với mọi người
thủy tinh vỡ - Ngày 28 tháng 3 năm 2015

5

12   9

thân thiện


gan gui voi moi nguoi
thánh thi - Ngày 09 tháng 2 năm 2016

6

12   10

thân thiện


Thân thiện nghĩa là chơi và dối xử với mọi người giọng như nhau không bao giờ xa lánh
Ngoc lan - Ngày 20 tháng 3 năm 2016

7

12   10

thân thiện


Thân thiện là có tình cảm tốt, đối xử tử tế, và thân thiết với nhau làm cho mọi người xung quanh mình cảm thấy hạnh phúc yên tâm-an toàn.
lê thị tôi - Ngày 24 tháng 11 năm 2016

8

15   20

Thân thiện


có biểu hiện tỏ ra tử tế và có thiện cảm với nhau nụ cười thân thiện quan hệ thân thiện giữa hai nước
Nguồn: tratu.soha.vn

9

10   19

thân thiện


tt. Có tình cảm tốt, đối xử tử tế và thân thiết với nhau: thái độ thân thiện quan hệ thân thiện giữa các nước trong khu vực.. Các kết quả tìm kiếm liê [..]
Nguồn: vdict.com

10

10   19

thân thiện


hoà nhập với mọi người , không rụt rè không xa lánh mọi người
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 7 năm 2014

11

11   24

thân thiện


Có tình cảm tốt, đối xử tử tế và thân thiết với nhau. | : ''Thái độ '''thân thiện'''.'' | : ''Quan hệ '''thân thiện''' giữa các nước trong khu vực.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của thân thiện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thân ái lép >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa