Ý nghĩa của từ quản lý là gì:

quản lý nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ quản lý. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quản lý mình

1.

1   1

quản lý


Tổ chức, điều khiển và theo dõi thực hiện như đường lối của chính quyền quy định. | : '''''Quản lý''' thị trường.'' | : '''''Quản lý''' xí nghiệp..'' | : ' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

quản lý


đg. 1. Tổ chức, điều khiển và theo dõi thực hiện như đường lối của chính quyền quy định : Quản lý thị trường ; Quản lý xí nghiệp. 2.Giữ gìn và sắp x [..]
Nguồn: vdict.com

3.

0   0

quản lý


đg. 1. Tổ chức, điều khiển và theo dõi thực hiện như đường lối của chính quyền quy định : Quản lý thị trường ; Quản lý xí nghiệp. 2.Giữ gìn và sắp x [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

0   0

Quản lý


Các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức. Quản lý nói chung bao gồm các hoạt động: hoạch định, tổ chức thực hiện và ki [..]
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

5.

0   0

quản lý


voharati (vi + ava + har + a)
Nguồn: phathoc.net

6.

0   0

Quản lý


Là thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhằm mục đích ngăn ngừa lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang 87/2010/QĐ-UBND Tỉnh Nghệ An
Nguồn: thuvienphapluat.vn

7.

0   0

Quản lý


là các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm bảo vệ, duy trì hoạt động bình thường của tài sản hạ tầng đường bộ. 10/2013/NĐ-CP
Nguồn: thuvienphapluat.vn

8.

0   0

Quản lý


Quản lý (thuật ngữ tiếng Anh là Management [], tiếng lat. manum agere - điều khiển bằng tay) đặc trưng cho quá trình điều khiển và dẫn hướng tất cả các bộ ph [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

9.

0   0

Quản lý


Quản lýThể loại:Kinh doanhThể loại:Lý thuyết tổ chức xã hộiThể loại:Lãnh đạo
Nguồn: vi.wikipedia.org

10.

0   0

Quản lý


 • redirect Wikipedia:Bảo quản viên
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  11.

  0   1

  Quản lý


  Các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức. Quản lý nói chung bao gồm các hoạt động: hoạch định, tổ chức thực hiện và ki [..]
  Nguồn: vietcert.org


  Thêm ý nghĩa của quản lý
  Ý nghĩa:
  NSFW / 18+
  Số từ:

  + Các tuỳ chọn khác
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)
   

  << quản ca quấn quít >>

  Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
  Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

  Thêm ý nghĩa