Ý nghĩa của từ nghiệt ngã là gì:

nghiệt ngã nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nghiệt ngã. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghiệt ngã mình

1.

10   5

Nghiệt ngã


khắt khe đến mức gắt gao, khó chịu đựng nổi khí hậu thật nghiệt ngã số phận nghiệt ngã
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

8   5

nghiệt ngã


Nghiệt ngã có ý nói lên về hai mặc khác nhau..
1) Về cuộc sống nghiệt ngã, vất vả
2) Về tình cảm, tình yêu, yêu say đắm, nghiệt ngã
Lâm lhôi trên 2016-10-08

3.

7   8

nghiệt ngã


Nh. Nghiệt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghiệt ngã". Những từ có chứa "nghiệt ngã" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . thực nghiệm sự [..]
Nguồn: vdict.com

4.

2   9

nghiệt ngã


Nh. Nghiệt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của nghiệt ngã
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< nghiện ngập nghiệt ngõng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa