Ý nghĩa của từ lắc xê là gì:
lắc xê nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ lắc xê Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lắc xê mình

1

1   0

lắc xê


- Bière glacée là từ tiếng Pháp có nghĩa là bia ướp lạnh, được Việt hóa, phát âm là “bia lát-xê" hay "lắc xê"
- Đó là từ được những "dân" sành nhậu hay sử dụng diễn tả việc dùng một cái thùng hay một cái xô có thể tích vừa đủ nhằm bỏ những chai bia (lon bia) vào thùng cùng với đá lạnh và đổ ngập nước.
- Meo: một vài người còn bỏ thêm muối hầm vào để tăng độ lạnh và giữ nhiệt độ trong thùng "lắc-xê". Tuy chai bia đã rất lạnh nhưng nhiều người vẫn uống kèm với đá lạnh mang một cảm giác sảng khoái, mát rân cả người, ngon không gì bằng.
- Bên cạnh, từ "lắc-xê" là bia ngâm đá lạnh thì từ "set", uống set là việc diễn tả uống bia không đá, uống bia nóng.
nga - Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của lắc xê
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< proud of you vn index >>