Ý nghĩa của từ proud of you là gì:
proud of you nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ proud of you Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa proud of you mình

1

0   0

proud of you


- Tính từ: tự hào, hãnh diện về bạn, cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn như bạn với thái độ đáng trân trọng, ngưỡng mộ.


- We always proud of you!
Cha mẹ luôn tự hào về con!
nga - Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của proud of you
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pass away lắc xê >>