Ý nghĩa của từ hi everybody là gì:

hi everybody nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hi everybody Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hi everybody mình

1.

0   0

hi everybody


Đây là một lời chào phổ biến trong tiếng Anh. Ngoài ra thường được dùng để bắt đầu vào phần nói hoặc phần thuyết trình. Có rất nhiều cách chào khác nữa trong tiếng Anh mà các bạn có thể dùng như "Hello", "Good morning/ afternoon/ evening", "How do you do".
 bao (Ngày 10 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của hi everybody
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< wrecking ball trộm vía >>