Ý nghĩa của từ trộm vía là gì:

trộm vía nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ trộm vía Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trộm vía mình

1.

0   0

trộm vía


Là một từ thường được dùng ở miền Bắc. Nó không mang ý nghĩa tiêu cực mà ngược còn dùng nhiều nhất là khi khen trẻ nhỏ. Người xưa có quan niệm rằng trẻ nhỏ thường vía yếu nên khi muốn khen thường phải xin phép bằng cách nói từ "trộm vía" trước. Từ này vốn dĩ xuất phát từ cuộc sống tinh thần, và từ tín ngưỡng của người xưa.
 bao (Ngày 10 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của trộm vía
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< hi everybody xa mặt cách lòng >>