Ý nghĩa của từ go off là gì:

go off nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ go off. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa go off mình

1.

0   0

go off


Nổ, phát nổ. | : ''The bomb '''went off''' right after the president left his office.'' — Quả bom phát nổ ngay sau khi ngài tổng thống rời khỏi văn phòng. | Nổi giận, nổ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

go off


Cụm động từ: tắt, ngắt, phát nổ, bị thiêu (đồ ăn hoặc nước uống), đi, rời,...
Ví dụ 1: Đèn trong phòng tự nhiên tắt. (The light in the room goes off immediately.)
Ví dụ 2: Đừng ăn nó, tôi nghĩ nó bị hư rồi, để tôi vứt nó đi. (Don't eat it, I think it goes off, let me throw it away.)
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của go off
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< weblog chiếu sáng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa