Ý nghĩa của từ giờ h là gì:

giờ h nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ giờ h. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giờ h mình

1.

0   0

giờ h


Từ dùng để đe dọa, có ý bảo phải coi chừng. | : '''''Giờ hồn'''!.'' | : ''Giờ cái thần xác đấy!''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

giờ h


Từ dùng để đe dọa, có ý bảo phải coi chừng: Giờ hồn! Giờ cái thần xác đấy!. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giờ hồn". Những từ phát âm/đánh vần [..]
Nguồn: vdict.com

3.

0   0

giờ h


Từ dùng để đe dọa, có ý bảo phải coi chừng: Giờ hồn! Giờ cái thần xác đấy!
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

0   0

Giờ h


(Phương ngữ) như liệu hồn "Mày cứ liệu! Đánh nó rồi bao giờ mẹ nó về nó mách mẹ nó thì lại giờ hồn sớm!&quo [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của giờ h
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< tống đạt tống táng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa