Ý nghĩa của từ gái điếm là gì:

gái điếm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ gái điếm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gái điếm mình

1.

7   4

gái điếm


Người con gái làm nghề mại dâm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

5   5

Gái điếm


Gái mại dâm, cave, gái đĩ, gái điếm hay gái đứng đường là những phụ nữ phục vụ đàn ông thỏa mãn hành vi tình dục ngoài hôn nhân để được trả tiền h [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3.

3   5

gái điếm


dt. Người con gái làm nghề mại dâm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

2   5

gái điếm


dt. Người con gái làm nghề mại dâm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gái điếm". Những từ phát âm/đánh vần giống như "gái điếm": . gà xiêm gạo chiê [..]
Nguồn: vdict.com

5.

3   6

Gái điếm


người phụ nữ làm nghề mại dâm.. Đồng nghĩa: đĩ, điếm, gái giang hồ, kĩ nữ
Nguồn: tratu.soha.vn

6.

1   9

gái điếm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nguồn: tv3x.net   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của gái điếm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< gái tơ gánh hát >>