Ý nghĩa của từ cso là gì:
cso nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cso Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cso mình

1

0   0

cso


CSO hay còn ghi theo số nhiều là CSOs
1. Ghi tắt của cụm từ "chief security oficer" (giám đốc an ninh)
2. Ghi tắt của cụm từ "chief sustainability oficer" (giám đốc bền vững)
3. Ghi tắt của cụm từ "chief strategy oficer" (giám đốc chiến lược"
4. Ghi tắt của cụm từ "chief science oficer" (giám đốc nghiên cứu khoa học)
5...
nghĩa là gì - Ngày 26 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của cso
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hrm nghề pg >>