Ý nghĩa của từ hrm là gì:
hrm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hrm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hrm mình

1

0   0

hrm


HRM ghi tắt của cụm từ "Human Resource Management" nghĩa là quản trị nguồn nhân lực. Đây là một phần mềm công nghệ giúp các doanh nghiệp, công ty có thể quản lý nhân lực của mình một cách toàn diện. HRM có vai trò thống nhất chiến lược quản lý nhân lực cùng với các chiến lược chung của doanh nghiệp, tạo lợi thế khi cạnh tranh. Nên hiện nay HRM có tầm quan trọng rất lớn và được nhiều người sử dụng
nghĩa là gì - Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hrm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sirius rc có cso >>