Ý nghĩa của từ nghề pg là gì:
nghề pg nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nghề pg Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghề pg mình

1

0   1

nghề pg


PG ghi tắt của cụm từ "promotion girl", nghĩa là người mẫu quảng cáo hay nhân sự nữ. Đây là tên việc làm của những cô gái làm người mẫu, nhân viên, tiếp thị, lễ tân của thương hiệu dịch vụ nào đó nhằm tương tác với người tiêu dùng, giúp cho thương hiệu hoặc đối tác mà pg đang làm ciệc đạt được doanh thu tốt hơn
nghĩa là gì - Ngày 26 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nghề pg
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cso ufc có >>