Ý nghĩa của từ ca chiu sa là gì:

ca chiu sa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ca chiu sa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ca chiu sa mình

1.

0   0

ca chiu sa


Hay còn gọi là Katyusha, là tên một bài hát Nga và được phiên âm và đưa vào chương trình âm nhạc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam cho học sinh cấp 2.
Ngoài ra, nó còn là tên của một loại vũ khí nước Nga, hay còn gọi là pháo đài vũ khí Katyusha.
 nga (Ngày 08 tháng 11 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của ca chiu sa
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< co worker xiaomi >>