Ý nghĩa của từ bst là gì:
bst nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ bst. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bst mình

1

0   0

bst


-BST là viết tắt của British Summer Time( quy ước giờ mùa hè). Nó bằng giờ GMT cộng thêm 1 tiếng nữa. Cứ đến mùa nè là đồng hồ ở Châu Âu đồng loạt chỉnh lên 1 giờ nữa. Lý do đó là ban ngày ở khu vực này bắt đầu sớm hơn so với mùa đông vài tiếng đồng hồ. Nó có ý nghĩa thực tiễn là giúp tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và sưởi ấm, khi tận dụng ánh sáng ban ngày của ngày làm việc từ sớm, giảm chiếu sáng ban đêm nhờ ngủ sớm.
- BST còn là viết tắt của bộ sưu tập
gracehuong - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

1   1

bst


1. Ghi tắt của cụm từ "Bleed storage tank" (khu vực chứa máu)
2. Ghi tắt của cụm từ "Bacteriuria screening test" (xét nghiệm sàng lọc vi khuẩn)
3. Ghi tắt của cụm từ "Basalt Scientific Technologies" (công nghệ khoa học bazan)
4. Ghi tắt của cụm từ "Beam switching tube" (ống chuyển đổi)
5...
nghĩa là gì - Ngày 29 tháng 3 năm 2019

3

0   0

bst


Từ này là viết tắt của "bộ sưu tập" (collection). Là một tập hợp hoặc một nhóm những gì mà người ta tìm kiếm và gom lại theo chủ đề và có mục đích riêng. Trong ngành thiết kế thời trang thì bộ sưu tập là những bộ quần áo do các nhà thiết kế sáng tạo nên và đem đi trình diễn hoặc để mặc thường ngày.
bao - Ngày 05 tháng 10 năm 2018

4

0   1

bst


Giờ mùa hè Anh (British Summer Time).
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của bst
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< two-position TV >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa