Ý nghĩa của từ biết ơn là gì:

biết ơn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ biết ơn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa biết ơn mình

1.

44   22

biết ơn


đgt. Hiểu sâu sắc và ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình: tỏ lòng biết ơn biết ơn người đã cứu giúp mình qua cơn nguy biến.. Các kết quả tìm k [..]
Nguồn: vdict.com

2.

13   5

biết ơn


là sự hiểu và ghi nhớ công ơn của những người đã giúp đỡ mình, những gì đã mang lại cho mình điều tốt đẹp, được thể hiện qua hành động và thái độ đáp nghĩa của bản thân.
biết ơn (Ngày 11 tháng 12 năm 2016)

3.

9   6

biết ơn


Biết ơn là sự hiểu và ghi nhớ công ơn của những người đã giup2 đỡ mình, những gì đem lại cho mình điều tốt đẹp, được thể hiện qua hành động và thái độ đáp nghĩa của bản thân.
Thảo Vân (Ngày 13 tháng 12 năm 2016)

4.

22   20

biết ơn


cảm ơn những người nào đó đã giúp đỡ ta
ha (Ngày 15 tháng 12 năm 2014)

5.

1   0

biết ơn


Thể hiện thái độ trân trọng tình cảm và những việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình những người có công với dân tộc
Ẩn danh (Ngày 22 tháng 12 năm 2017)

6.

7   12

biết ơn


hiểu sâu sắc , và ghi nhớ công ơn của người khac đối vs mình . Được thể hiện qua hành đông , lời nói , ánh mắt
Ẩn danh (Ngày 04 tháng 12 năm 2015)

7.

16   23

biết ơn


đgt. Hiểu sâu sắc và ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình: tỏ lòng biết ơn biết ơn người đã cứu giúp mình qua cơn nguy biến.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8.

9   17

biết ơn


môt loi cam on chua du cho long biet on ma phai to tinh cam cua minh
 thuc hanh (Ngày 16 tháng 12 năm 2014)

9.

18   28

Biết ơn


hiểu và ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình tỏ lòng biết ơn biết ơn cha mẹ Đồng nghĩa: hàm ân, hàm ơn Tr&aac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

10.

12   29

biết ơn


Hiểu sâu sắc và ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình. | : ''Tỏ lòng '''biết ơn'''.'' | : '''''Biết ơn''' người đã cứu giúp mình qua cơn nguy biến.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

11.

6   37

biết ơn


kataññu (3) kataññutā (nữ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của biết ơn
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< biết ý biếu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa