Ý nghĩa của từ biếm họa là gì:

biếm họa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ biếm họa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa biếm họa mình

1.

9   1

biếm họa


biếm hoạ d. Tranh châm biếm gây cười. Bức biếm hoạ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "biếm họa". Những từ có chứa "biếm họa" in its definition in Vietnamese [..]
Nguồn: vdict.com

2.

5   1

Biếm họa


Chuyện cười
Nguồn: dream4life.co

3.

4   2

biếm họa


Biếm hoạ. | Tranh châm biếm gây cười. | : ''Bức '''biếm hoạ'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4.

5   3

biếm họa


biếm hoạ d. Tranh châm biếm gây cười. Bức biếm hoạ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5.

5   6

biếm họa


Biếm họa là một khái niêm trừu tương nhưng nói đơn thuần thì biếm họa là hình ảnh trâm biếm. Có sự đã kích
Ẩn danh (Ngày 05 tháng 12 năm 2016)


Thêm ý nghĩa của biếm họa
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ủy viên ủy thác >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa