Ý nghĩa của từ băn khoăn là gì:

băn khoăn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ băn khoăn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa băn khoăn mình

1.

71   21

băn khoăn


t. Không yên lòng vì đang có những điều bắt phải nghĩ ngợi. Băn khoăn chưa biết nên làm như thế nào. Tâm trạng băn khoăn, day dứt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "băn khoăn". Những từ có chứa "băn khoăn" in its definition in Vietnamese. V [..]
Nguồn: vdict.com

2.

46   20

băn khoăn


Không yên lòng vì đang có những điều bắt phải nghĩ ngợi. | : '''''Băn khoăn''' chưa biết nên làm như thế nào.'' | : ''Tâm trạng '''băn khoăn''', day dứt.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

42   17

băn khoăn


Không yên lòng vì có những diều phải suy nghĩ lo liệu
giang trên 2014-10-10

4.

35   21

băn khoăn


Khong yen long, va co nhieu dieu lo nghi

Bang khuâng
khanh trên 2014-10-01

5.

17   7

băn khoăn


là tâm trạng lo lắng day dứt ,suy nghĩ ko biết làm thế nào ?
 thanhdanh trên 2015-09-18

6.

27   18

băn khoăn


Không yên lòng vì có những điều phải suy nghĩ,lo liệu
giang trên 2014-10-10

7.

27   19

băn khoăn


t. Không yên lòng vì đang có những điều bắt phải nghĩ ngợi. Băn khoăn chưa biết nên làm như thế nào. Tâm trạng băn khoăn, day dứt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8.

24   17

Băn khoăn


không yên lòng vì đang có những điều bắt buộc phải nghĩ ngợi, cân nhắc lòng băn khoăn, lo lắng "Nói xong, Huệ tự thấy băn khoăn, không hiểu câu nói đó định ám chỉ ai (...)& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

9.

21   18

băn khoăn


Không yên lòng vì có những diều phải suy nghĩ lo liệu
giang trên 2014-10-10

10.

7   6

băn khoăn


chưa chắc chắn
Ẩn danh trên 2015-11-08

11.

7   6

băn khoăn


bối rối, không biết nên làm như thế nào
cường trên 2015-09-30

12.

7   7

băn khoăn


chưa biết làm như thế nào
Ẩn danh trên 2015-09-06

13.

5   5

băn khoăn


Là không biết nên làm gì
yen nhi trên 2015-09-08

14.

3   8

băn khoăn


Không biết làm thế nào! Cứ phải suy nghĩ, lo liệu!
Chu Thùy Dương trên 2016-09-27


Thêm ý nghĩa của băn khoăn
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< publicain publicitairement >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa