Ý nghĩa của từ archery là gì:

archery nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ archery. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa archery mình

1.

1   0

archery


Sự bắn cung; thuật bắn cung. | Cung tên (của người bắn cung). | Những người bắn cung (nói chung).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   0

archery


bắn cung
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của archery
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< duelliste durer >>