Ý nghĩa của từ ae là gì:

ae nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ae. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ae mình

1.

3   2

ae


+ là từ viết tắt của American Eagle ( Đại bàng mỹ), đây là một thương hiệu thời trang giá bình dân ở Mỹ. Quần áo của hãng này rất được giới trẻ yêu thích. Đối thủ của hãng này là abercrombie and fitch
 vuvu (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

2.

2   1

AE

Nguồn: vnmilitaryhistory.net


Thêm ý nghĩa của ae
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< against all odds aa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa