Ý nghĩa của từ aa là gì:

aa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ aa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aa mình

1.

0   0

aa


+ AA là từ viết tắt của Africa America ( Mỹ Phi)
+Viết tắt của American Airlines, có nghĩa là hãng hàng không Mỹ
+Viết tắt của Average Audience, chỉ mức độ đánh giá của một chương trình TV
 vuvu (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

2.

0   0

aa


Kỹ thuật - điện lạnh abampe - điện ampe hệ từ
Nguồn: dict.vietfun.com

3.

0   0

Aa


Aa Rchb.f. 1854, là một chi lan trong họ Orchidaceae.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4.

0   0

AA


Gồm nhiều nghĩa nên khi đọc, dịch cần chú ý đến ngữ cảnh.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net


Thêm ý nghĩa của aa
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ae ymail >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa