Ý nghĩa của từ ẩu đả là gì:
ẩu đả nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ẩu đả. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ẩu đả mình

1

2   1

ẩu đả


Đánh lộn. | : ''Xông vào '''ẩu đả''' nhau.'' | : ''Vụ '''ẩu đả'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

ẩu đả


đg. Đánh lộn. Xông vào ẩu đả nhau. Vụ ẩu đả.
Nguồn: vdict.com

3

1   1

ẩu đả


đg. Đánh lộn. Xông vào ẩu đả nhau. Vụ ẩu đả.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   1

Ẩu đả


đánh nhau hỗn loạn xông vào ẩu đả nhau vụ ẩu đả Đồng nghĩa: loạn đả
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   1

ẩu đả


Cãi lộn và đánh lẫn nhau
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 1 năm 2014


Thêm ý nghĩa của ẩu đả
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ẩn náu ẹo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa