Ý nghĩa của từ ảo ảnh là gì:
ảo ảnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ ảo ảnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảo ảnh mình

1

2   0

ảo ảnh


1. Hình ảnh không có thật
markarus - Ngày 21 tháng 7 năm 2013

2

2   0

Ảo ảnh


Ảo ảnh trong tiếng Việt có nghĩa gốc là ấn tượng thị giác không tương ứng với vật thể có thật. Nghĩa này được dùng trong các từ như: Suy rộng, từ ả [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

1   0

Ảo ảnh


hình ảnh giống như thật, nhưng không có thật ảo ảnh quyền lực chạy theo ảo ảnh hiện tượng quang học xảy ra ở các xứ nóng, khiến [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

1   0

Ảo ảnh


: Trong quang học, ảo ảnh là các cảm giác hình ảnh không có thật để lại trong tâm thức khi quan sát một số hình ảnh đặc biệt. Lúc này, thông tin thu thập [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

1   1

ảo ảnh


Hình ảnh giống như thật, nhưng không có thật. | : ''Bóng người trong sương lờ mờ như một '''ảo ảnh'''.'' | . x. ảo tượng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

0   0

ảo ảnh


Ảo ảnh là những gì tưởng tượng ra nhưng không có thật chỉ là những thứ mà con người sợ sẽ hiện ra trong tâm trí họ. khi họ sợ một gì đó nó sẽ hiện lên trước mắt họ. nhưng khi họ vượt qua nó, nó sẽ biến mất đi mà ảo ảnh họ nhìn thấy sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.
lê thị hà my my - Ngày 02 tháng 5 năm 2017

7

0   0

Ảo ảnh


Ảo ảnh cũng được gọi là giả tướng (假 相), đọc đúng là Huyễn (幻) (幻 影; māyā). Đây là danh từ được dùng để chỉ thế giới hiện tượng đang liê [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

0   1

ảo ảnh


d. 1 Hình ảnh giống như thật, nhưng không có thật. Bóng người trong sương lờ mờ như một ảo ảnh. 2 (chm.). x. ảo tượng.
Nguồn: vdict.com

9

0   1

ảo ảnh


d. 1 Hình ảnh giống như thật, nhưng không có thật. Bóng người trong sương lờ mờ như một ảo ảnh. 2 (chm.). x. ảo tượng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

10

0   1

ảo ảnh


marīci (nữ), marīcikā (nữ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của ảo ảnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cao đẳng cha >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa