Ý nghĩa của từ ân tình là gì:
ân tình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ân tình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ân tình mình

1

5   3

ân tình


dt. (H. ân: ơn; tình: tình nghĩa) tình cảm sâu sắc do có ơn đối với nhau: Như keo sơn gắn chặt ân tình (X-thuỷ). // tt. Có tình nghĩa và ơn huệ của nhau: Nhớ ai [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

5   4

ân tình


dt. (H. ân: ơn; tình: tình nghĩa) tình cảm sâu sắc do có ơn đối với nhau: Như keo sơn gắn chặt ân tình (X-thuỷ). // tt. Có tình nghĩa và ơn huệ của nhau: Nhớ ai [..]
Nguồn: vdict.com

3

4   3

Ân tình


tình nghĩa thắm thiết do có chịu ân sâu với nhau "Nàng rằng: Nhờ cậy uy linh, Hãy xin báo đáp ân tình cho phu.&q [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   3

ân tình


Tình cảm sâu sắc do có ơn đối với nhau. | : ''Như keo sơn gắn chặt '''ân tình''' (Xuân Thủy)'' | Tt. Có tình nghĩa và ơn huệ của nhau. | : ''Nhớ ai tiếng hát '' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của ân tình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ân hận ân xá >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa