Ý nghĩa của từ án ngữ là gì:
án ngữ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ án ngữ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa án ngữ mình

1

7   1

án ngữ


đg. Chắn lối qua lại, lối ra vào một khu vực. Dãy núi án ngữ trước mặt. Đóng quân án ngữ các ngả đường.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "án ngữ". N [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   1

án ngữ


đg. Chắn lối qua lại, lối ra vào một khu vực. Dãy núi án ngữ trước mặt. Đóng quân án ngữ các ngả đường.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

3   3

án ngữ


Chắn lối qua lại, lối ra vào một khu vực. | : ''Dãy núi '''án ngữ''' trước mặt.'' | : ''Đóng quân '''án ngữ''' các ngả đường.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   3

Án ngữ


chắn lối qua lại, lối ra vào (một khu vực) dãy núi án ngữ trước mặt
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của án ngữ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xúc phạm đa số >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa