Ý nghĩa của từ ái nam ái nữ là gì:

ái nam ái nữ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ái nam ái nữ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ái nam ái nữ mình

1.

1   1

ái nam ái nữ


Có bộ phận sinh dục ngoài không giống của nam, cũng không giống của nữ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   1

ái nam ái nữ


t. Có bộ phận sinh dục ngoài không giống của nam, cũng không giống của nữ.
Nguồn: vdict.com

3.

1   1

ái nam ái nữ


t. Có bộ phận sinh dục ngoài không giống của nam, cũng không giống của nữ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

1   1

Ái nam ái nữ


có bộ phận sinh dục ngoài không giống của nam cũng không giống của nữ.
Nguồn: tratu.soha.vn

5.

1   1

Ái nam ái nữ


Hiện ở đây chưa có định nghĩa rõ ràng về ái nam ái nữ.
Nguồn: vi.wikipedia.org

6.

1   1

ái nam ái nữ


Vừa giống trai vừa giống gái
Ẩn danh trên 2015-09-14


Thêm ý nghĩa của ái nam ái nữ
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ác thú ái phi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa