Ý nghĩa của từ ái nam ái nữ là gì:
ái nam ái nữ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ái nam ái nữ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ái nam ái nữ mình

1

1   1

ái nam ái nữ


Có bộ phận sinh dục ngoài không giống của nam, cũng không giống của nữ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

ái nam ái nữ


t. Có bộ phận sinh dục ngoài không giống của nam, cũng không giống của nữ.
Nguồn: vdict.com

3

1   1

ái nam ái nữ


t. Có bộ phận sinh dục ngoài không giống của nam, cũng không giống của nữ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   1

Ái nam ái nữ


có bộ phận sinh dục ngoài không giống của nam cũng không giống của nữ.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   1

Ái nam ái nữ


Hiện ở đây chưa có định nghĩa rõ ràng về ái nam ái nữ.
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   0

ái nam ái nữ


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hoanglinh2814 - Ngày 09 tháng 4 năm 2017   NSFW / 18+

7

1   1

ái nam ái nữ


Vừa giống trai vừa giống gái
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 9 năm 2015

Thêm ý nghĩa của ái nam ái nữ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ác thú ái phi >>