Ý nghĩa của từ ác vàng là gì:
ác vàng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ác vàng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ác vàng mình

1

1   0

ác vàng


Do chữ "Kim ô" chỉ mặt trời, theo truyền thuyết trên mặt trời có con quạ vàng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

ác vàng


Do chữ "Kim ô" chỉ mặt trời, theo truyền thuyết trên mặt trời có con quạ vàng. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ác vàng". Những từ có chứa "ác vàng":  [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ác vàng


Do chữ "Kim ô" chỉ mặt trời, theo truyền thuyết trên mặt trời có con quạ vàng
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Ác vàng


(Từ cũ, Văn chương) mặt trời "Lần lần thỏ bạc ác vàng, Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn!" (TKiều) Đồng nghĩa: kim & [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ác vàng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< di tài á >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa