Ý nghĩa của từ yểu là gì:
yểu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ yểu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yểu mình

1

1   0

yểu


trgt Khi còn trẻ: Cậu ta đã chết yểu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "yểu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "yểu": . yêu yểu yếu. Những từ c [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

yểu


Khi còn trẻ. | : ''Cậu ta đã chết '''yểu'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

yểu


trgt Khi còn trẻ: Cậu ta đã chết yểu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Yểu


có tuổi thọ rất ngắn mệnh yểu
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của yểu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< òm ọp y nguyên >>