Ý nghĩa của từ yêng hùng là gì:
yêng hùng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ yêng hùng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yêng hùng mình

1

0   0

yêng hùng


Biến âm của Anh hùng, thường dùng với ý mỉa mai. | : ''Hắn làm ra vẻ một '''yêng hùng''' ở địa phương.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

yêng hùng


dt Biến âm của Anh hùng, thường dùng với ý mỉa mai: Hắn làm ra vẻ một yêng hùng ở địa phương.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "yêng hùng". Những từ c [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

yêng hùng


dt Biến âm của Anh hùng, thường dùng với ý mỉa mai: Hắn làm ra vẻ một yêng hùng ở địa phương.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của yêng hùng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yên ổn yêu cầu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa