Ý nghĩa của từ yêu cầu là gì:
yêu cầu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ yêu cầu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yêu cầu mình

1

27   16

yêu cầu


Là sự đòi hỏi phải đáp ứng ít nhất là phù hợp của đối tượng có liên hệ. Được nhìn nhận trong mọi sự vật hiện tượng, cho mọi hoàn cảnh và mọi không gian, thời gian.
trungduongst - Ngày 01 tháng 11 năm 2014

2

8   5

yêu cầu


Sự đòi hỏi. | : ''Đối với tác phẩm phải là '''yêu cầu''' cao về tư tưởng, '''yêu cầu''' về nghệ thuật (Phạm Văn Đồng)'' | : ''Đáp ứng '''yêu cầu''' c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

7   4

Yêu cầu


Là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể 04/2011/QĐ-UBND T [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

4

6   3

Yêu cầu


Trong các ngành kỹ thuật, một yêu cầu (requirement) là một đòi hỏi được tài liệu hóa về các chức năng và đặc điểm của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Th [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

7   5

yêu cầu


đgt (H. yêu: cầu xin; cầu: nài) Đòi người ta phải làm gì: Thực dân Pháp yêu cầu Mĩ giúp, nhưng lại sợ Mĩ gạt chúng đi (HCM).dt Sự đòi hỏi: đối với tác ph [..]
Nguồn: vdict.com

6

5   4

Yêu cầu


Là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

7

12   11

Yêu cầu


nêu ra điều gì với người nào đó, tỏ ý muốn người đó làm, vì đó là việc thuộc nhiệm vụ, trách nhi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8

6   7

yêu cầu


đgt (H. yêu: cầu xin; cầu: nài) Đòi người ta phải làm gì: Thực dân Pháp yêu cầu Mĩ giúp, nhưng lại sợ Mĩ gạt chúng đi (HCM). dt Sự đòi hỏi: đối với tác phẩm phải là yêu cầu cao về tư tưởng, yêu cầu về nghệ thuật (PhVĐồng); Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới (PhVKh [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

9

4   6

Yêu cầu


Nhu cầu hay mong đợi đã được công bố hay ngầm hiểu. “Ngầm hiểu chung” nghĩa là những gì thực hành mang tính thông lệ hay phổ biến đối với một tổ ch [..]
Nguồn: vietcert.org


Thêm ý nghĩa của yêu cầu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yêng hùng yêu dấu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa