Ý nghĩa của từ uwu là gì:
uwu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uwu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uwu mình

1

13   6

uwu


Khi ta ghi hoa hai chữ "u" thì sẽ có "UwU". Đây là một biểu tượng khuôn mặt đáng yêu (hai chữ "u" là mắt còn "w" là miệng) được dùng như một nhãn dán (icon) trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ hiện nay trên Facebook.
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của uwu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kcc kcj >>