Ý nghĩa của từ kcj là gì:
kcj nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kcj Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kcj mình

1

2   0

kcj


Kcj ghi tắt của cụm từ "Không có gì" mà ở đây chữ "j" là một hình thức ghi tắt phổ biến tại Việt Nam. Cụm từ này ý chỉ sự việc không sao, không có chuyện gì lớn lao
Ví dụ: - Cảm ơn đã giúp bà qua đường.
- Dạ, không có gì đâu ạ!
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của kcj
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uwu nice work >>