van

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được9
Điểm:-6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

3 Thumbs up   5 Thumbs down

vk và ck


Vk/Ck là cách gọi thân mật giữa 2 ngươi iu nhau gái vs trai
Vk: vợ
Ck: chồng
van - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

2

1 Thumbs up   4 Thumbs down

vk và ck


Vk/Ck là cách gọi thân mật giữa 2 ngươi iu nhau gái vs trai
Vk: vợ
Ck: chồng
van - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013