tslinh

Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được11
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

7 Thumbs up   6 Thumbs down

thông minh


Có khả năng tiếp thu nhanh việc gì đó
tslinh - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

4 Thumbs up   5 Thumbs down

thông minh


Có khả năng tiếp thu nhanh về việc gì đó
tslinh - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999