tslinh

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được0
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

1   0

thông minh


Có khả năng tiếp thu nhanh việc gì đó
tslinh - Ngày 24 tháng 4 năm 2015

2

1   0

thông minh


Có khả năng tiếp thu nhanh về việc gì đó
tslinh - Ngày 24 tháng 4 năm 2015