thanhching

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được8
Điểm:-7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

2 Thumbs up   4 Thumbs down

thế thái


Thế: đời, Thái: thói.
- Thói đời. VD: nhân tình thế thái.
- Tình trạng trong thế gian.
VD: Thế thái nhân tình gớm chết thay! (Nguyễn Công Trứ)
thanhching - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

0 Thumbs up   4 Thumbs down

hoang hoải


(văn chương) hoang vắng và qua đi một cách đáng tiếc: sống hoang hoải * mảnh vườn hoang hoải thời ấu thơ
http://www.tudientv.com/?t=hoang%20ho%E1%BA%A3i
thanhching - 00:00:00 UTC 13 tháng 10, 2021