nguyenthanhtung123

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được12
Điểm:-9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

3 Thumbs up   4 Thumbs down

ưu việt


tốt hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn những cái khác
nguyenthanhtung123 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

1 Thumbs up   4 Thumbs down

ưu việt


tốt hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn những cái khác
nguyenthanhtung123 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

3

0 Thumbs up   4 Thumbs down

mừng lắm


là biểu hiện trên khuôn mặt, vẻ rất vui
nguyenthanhtung123 - 00:00:00 UTC 31 tháng 3, 2017