kksitinh14

Website:http://www.vinhblog.info/
Geboortedatum:1999-12-31
Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được10
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

12 Thumbs up   6 Thumbs down

êm đềm


sự nhẹ nhàng, êm ái
kksitinh14 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

1 Thumbs up   4 Thumbs down

fuck


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
kksitinh14 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+