jbnguyenhung

Website:https://jbnguyenhung.mocgiatrang.net/home.html
Geboortedatum:1979-12-17
Woonplaats:Triệu Phong Quang Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận
Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được11
Điểm:-9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (3)

1

0 Thumbs up   4 Thumbs down

jb nguyễn hùng


Có nghĩa là tên thánh Gioan bao ti xi ta Nguễn Hùng
jbnguyenhung - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jb nguyễn hùng


Gioan bao tixita Nguyễn Hùng Gioan bao tixita Nguyễn HùngGioan bao tixita Nguyễn HùngGioan bao tixita Nguyễn HùngGioan bao tixita Nguyễn HùngGioan bao tixita Nguyễn HùngGioan bao tixita Nguyễn Hùng
jbnguyenhung - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999