diendan.gate.vn

Website:http://diendan.gate.vn
Vote-up nhận được42
Vote-down nhận được61
Điểm:-20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (55)

1

8   16

BB


súng sơn, được áp dụng cho bọn RCM vì hiệu quả của bọn nó
Nguồn: diendan.gate.vn

2

8   12

CS


crew skill, kỹ năng của crew
Nguồn: diendan.gate.vn

3

6   7

GG


good game, trận đấu tốt
Nguồn: diendan.gate.vn

4

4   5

Mine


mìn được thả bởi máy bay.
Nguồn: diendan.gate.vn

5

4   1

TG


tail gunner, xạ thủ ở đuôi máy bay.
Nguồn: diendan.gate.vn

6

3   1

XP


kinh nghiệm thu được sau các trận đánh
Nguồn: diendan.gate.vn

7

2   3

FM


flight model, mô hình máy bay khi bay.
Nguồn: diendan.gate.vn

8

2   7

DM


damage model, mô hình máy bay chịu dmg
Nguồn: diendan.gate.vn

9

2   4

LW


Không quân Đức
Nguồn: diendan.gate.vn

10

1   1

TS


team speak
Nguồn: diendan.gate.vn