Sai

Vote-up nhận được103
Vote-down nhận được59
Điểm:43 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (3)

1

66 Thumbs up   30 Thumbs down

konichiwa


Được viết theo kiểu Romaji (phiên âm từ chữ tượng hình sang phiên âm Latinh) của Nhật Bản, nghĩa là " Xin chào hay chào buổi trưa chiều" .
Đối với những người mà bạn cần phải tôn kính thì không được dùng từ này,.
Sai - 00:00:00 UTC 28 tháng 7, 2013

2

20 Thumbs up   11 Thumbs down

ối


Ngoài nghĩa trong từ Màng ối, Nước ối.
Ối còn là từ địa phương, cách nói khác của từ Khối - chỉ số lượng Nhiều.
VD: Cậu ta có khối tiền.
Có thể nói rằng Cậu ta có ối tiền - mang cùng nghĩa.
Sai - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

3

17 Thumbs up   14 Thumbs down

chủ


Người/Thứ đứng đầu một lĩnh vực/khu vực/tập thể nào đó.
VD: Chủ Nhà băng, Chủ Nhà, Chủ Thầu,...
Chủ kiến - ý kiến của chính mình...
Chủ quan - quan điểm của mình - ý kiến cá nhân
Sai - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999
Ý nghĩa này không được chấp thuận

4

0 Thumbs up   4 Thumbs down

hiến tặng


Lấy phần cơ thể hoặc những thứ mình sở hữu đem cho người khác
Sai - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999