Proxeda

Vote-up nhận được51
Vote-down nhận được30
Điểm:20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (3)

1

1 Thumbs up   4 Thumbs down

tràng thạch


Tràng thạch
Đại lí - Tên chung của nhiều khoáng chất có màu sáng thường thấy trong hầu hết các nham phún xuất (vật liệu tạo thành vỏ quả đất và là tập hợp những khoáng chất khác nhau về thành phần hoá học) nói chung và trong đá hoa cương nói riêng.
Proxeda - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999