Janie

Vote-up nhận được40
Vote-down nhận được23
Điểm:16 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

26 Thumbs up   16 Thumbs down

omg


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Janie - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013   NSFW / 18+