Ý nghĩa của từ từ klq là gì:
từ klq nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ từ klq Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa từ klq mình

1

0   0

từ klq


Cộng đồng mạng hay có những cụm từ được chế ra và lan truyền trong đời thật như từ klq trên đây. Từ đầy đủ của nó là "không liên quan". Nói điều không liên quan đến nội dung bài đăng.
Ví dụ: Không liên quan nhưng bạn có thể cho tôi một like được không?
la gi - Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của từ klq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nem công chả phượng vck >>