Ý nghĩa của từ nem công chả phượng là gì:
nem công chả phượng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nem công chả phượng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nem công chả phượng mình

1

0   0

nem công chả phượng


Đây là một món ăn xa xỉ thời xưa, được vua chúa ưa chuộng và thường được xuất hiện trong các bữa ăn, bữa tiệc cung đình. Ngày nay, để làm ra một đĩa nem, chả hình con công, con phượng thì không quá khó. Ngoài ra, nó còn là câu nói chỉ sự công phu, linh đình, trang trọng của một bữa giỗ hay tiệc.
la gi - Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nem công chả phượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pr trên face từ klq >>